NS Back Office

Alle check-in & check-out apparaten, alsmede de verkoopautomaten en servicebalies van NS communiceren met een OV-chipkaart back office systeem. NS wilde al geruime tijd een eigen OV-chipkaart back office systeem ontwikkelen. Wij hebben medio 2014 van NS (Reizigers) de opdracht gekregen om een aantal meer complexe delen van dit nieuwe OV-chipkaart back office systeem (programma Rhino) te realiseren.

Wij hebben hiermee aantoonbare ervaring met het realiseren van een OV-chipkaart back office oplossing.

Het nieuwe OV-chipkaart back office van NS (vervanging van het huidige systeem van EastWest) bestaat grofweg uit de volgende onderdelen:

 • Security Management
 • Transaction Management
 • Communication (o.a. Level 1 S2 adapter)
 • Data (EOD) Management
 • Configuration Management
 • Monitoring & Control
 • Enterprise Service Bus

Ook hebben wij de onderstaande projecten succesvol uitgevoerd:

 • Security Management (in samenwerking met UL)
 • Het Level 1 - S2 Adapter deel van Communication
 • Data (EOD) Management
 • Uitbreiding op Data (EOD) Management - Poort Per Vervoerder

NS heeft ons gevraagd om ondersteuning te verlenen bij de realisatie van de overige onderdelen van Rhino. Dit hebben wij ingevuld door een aantal medewerkers op key-management posities in de Rhino projectorganisatie te plaatsen. Daarnaast hebben wij in opdracht van NS ondersteuning geboden bij het realiseren en testen van overige onderdelen van het OV-chipkaart back office systeem. Dit is door ons ingevuld en wordt tot tevredenheid van de NS uitgevoerd.

Op dit moment zijn diverse delen van het programma Rhino in gebruik genomen. Medio 2016 zal de nieuwe OV-chipkaart back office volledig operationeel zijn.

error: Content is protected for copying