Avenio Automated Fare Collection (AFC)

Het HTM Avenio ticketing systeem bestaat uit het complete automated fare collection systeem dat is ingezet bij 60 trams van de HTM. HTM is eigendom van NS, de gemeente Den Haag (de overheid) en de gevestigde openbaar vervoer aanbieder van Den Haag en omgeving. Elke tram is uitgerust met een master board computer, GPS systeem, UMTS functionaliteit en 18 validatoren. Deze componenten tezamen vormen het door ons ontwikkelde AFC systeem.

In totaal vinden er elke dag ongeveer 10,000 transacties plaats in iedere tram. De snelheid waarmee deze transacties plaatsvinden (van detectie van de smartcard tot het moment waarop de informatie wordt gepresenteerd aan de reiziger op het display) is ongeveer 500ms.

error: Content is protected for copying