Wij hebben een veelzijdige en flexibele oplossing ontwikkeld, die de kaartverkoopautomaten en servicebalies van de Nederlandse Spoorwegen (NS) voorziet van de functie elektronische verkoop en service ten behoeve van de OV-chipkaart. Deze oplossing functioneert al vele jaren tot grote tevredenheid van de NS.

OV Terminal

Inmiddels hebben wij onze nieuwe generatie cloud-based verkoop en service-oplossing ontwikkeld die veel additionele voordelen heeft. Deze cloud-based oplossing (OV Terminal) kan met relatief lage kosten en korte implementatietijd in meerdere verschijningsvormen worden gerealiseerd.

De OV Terminal heeft een lage impact op bestaande verkoop- en servicepunten. Dit vanwege de hardware onafhankelijkheid, het lichtgewicht karakter en de hoge mate van centrale configureerbaarheid. De OV Terminal, welke door ons ontwikkeld is, biedt deze voordelen vanwege de cloud-based oplossing

Cloud Based

De OV Terminal is cloud-based, wat betekent dat verkoop- en servicefunctionaliteit, maar ook een groot gedeelte van de beveiliging en het beheer, centraal worden uitgevoerd. De OV Terminal wordt aangesproken via Web services, waardoor de decentrale componenten zeer lichtgewicht uitgevoerd kunnen worden (een mogelijke verschijningsvorm is bijvoorbeeld een webbrowser). De OV Terminal heeft hierdoor een lichtgewicht karakter en kan voor verschillende doeleinden worden ingezet, zoals het verzamelen van data, beveiligen van data en het produceren van rapportages. Door de centrale functie dalen de beheerskosten en stijgt de beschikbaarheid. Het doorvoeren van veranderingen in de OV-chipkaart use cases (SDOA veranderingen) hoeven alleen centraal gedaan te worden en kunnen vervolgens bij alle aangesloten lokale onderdelen direct gebruikt worden. Mede door deze Open Architectuur kunnen de verkoopservices met relatief lage kosten en implementatietijd in meerdere verschijningsvormen (mobiel en/of kassa) worden ingezet.

Service Offerings

Naast de toepassing in kaartverkoopautomaten en servicebalies, kan de OV Terminal relatief eenvoudig en met lage impact in overige verkooppunten geïntegreerd worden. Hierbij valt te denken aan kassasystemen in retail, balie-systemen, openbare locaties, bestaande betaalautomaten en/of parkeersystemen. Tevens kan de cloud-based oplossing worden ingezet voor self-service oplossingen voor klanten met een mobiele telefoon. Hierdoor wordt een vervoerder in staat gesteld om in hoge mate te profiteren van de bestaande infrastructuren van andere branches, met als gevolg, kostenvoordelen, substantiële verhoging van de beschikbaarheid van verkoop- en servicepunten en tegelijk verbetering van klantgemak en tevredenheid.

Onze technologie stelt de vervoer operators in staat om de reiservaring van hun reizigers te verbeteren. Bovendien kan bij het in gebruik nemen onze de technologie een verhoging van de omzet worden behaald en een verbeterde dienstverlening worden bewerkstelligd tegen relatief lage kosten.

Er zijn diverse verschijningsvormen mogelijk in de cloud. Deze verschijningsvormen bestaan uit: Brons-Zilver-Goud-Diamant-Platinum.

Brons

Stelt operators in staat e-ticketing verkoop en services uit te voeren door middel van TVM point of sales welke op diverse plekken geplaatst kan worden, alsmede een plug and play connectie naar de back end in de cloud.

Zilver

Stelt operators in staat klanten e-ticketing self service aan te bieden via hun non-NFC mobile op elk station of halte die beschikt over een reader.

Goud

Stelt operators in staat klanten e-ticketing self service aan te bieden met behulp van de klant zijn eigen NFC-mobile device.

Diamant

Zelfde als gold service waarbij de NFC handset functioneert als de e-ticket.

error: Content is protected for copying