Onze ticketing back office oplossingen bieden uitkomst voor het managen van data en werkt naadloos samen met Front-End apparaten van toonaangevende operators. Hiermee wordt het mogelijk om efficiënter data te verwerken en op te slaan. Het analyseren van data wordt hierdoor verbeterd en vereenvoudigd met het stimuleren van online ticket verkoop als uiteindelijk doel.

Modulaire Opbouw

In tegenstelling tot de Monolithische architectuur van de huidige traditionele ticketing back office, is onze ticketing back office Modulair opgebouwd. In een Monolithische architectuur zijn de diverse functies in elkaar verweven, waardoor de veranderingen complex en daardoor kostbaar zijn om door te voeren. In een Modulaire architectuur, zoals deze door ons ontwikkeld is, worden functies als bouwblokken gedefinieerd en wordt niet aan elkaar gerelateerde informatie (zoals Data en Presentatie) zoveel mogelijk van elkaar gescheiden. Hierdoor zijn deze functies onafhankelijk van elkaar en daarmee zelfstandig. Bovendien kunnen we op flexibele wijze nieuwe functionele bouwblokken (ook van andere leveranciers) toevoegen en/of kunnen bestaande blokken worden aangepast of verwijderd. Onze oplossingen zorgen voor de ultieme flexibiliteit en schaalbaarheid voor het tot stand brengen van de informatiestromen tussen de bouwblokken en omliggende oplossingen.

Flexibel en Schaalbaar

De koppeling tussen de hardware en software in onze ticketing back office oplossingen is niet één-op-één. Dit houdt in dat aanpassingen aan het systeem met betrekking tot performance en schaalbaarheid voor een groot deel zonder grote aanpassingen in de software kunnen worden bewerkstelligd. Dit maakt onze systemen flexibel, toekomstbestendig en geschikt om in omgevingen van diverse omvang te gebruiken.

Open Architectuur

Onze oplossing voor de back office biedt:

  • Multi-scheme: Ondersteuning van huidige scheme’s zoals de OV-chipkaart - synergie met de introductie van contactloos betalen met de bankpas en geschikt om in de toekomst voor mogelijk andere schemes in te zetten.
  • Multi-vendor: Ondersteuning van Front-End apparaten van meerdere leveranciers door het realiseren van modules. Of integratie met bestaande modules om met het ticketing back office systeem te kunnen samenwerken. Dit geeft onze klanten een hoge mate van vrijheid in de keuze van de leveranciers voor level 1 apparatuur.
  • Multi-functional: Mogelijkheid om andere soorten dienstverlening (bijv. korting bij parkeerplaatsen of loyalty) aan het ticketing back office systeem te koppelen waardoor kostenbesparing van beheer te realiseren valt. Ook zouden met behulp van onze ticketing back office systemen nieuwe functies kunnen worden geïntroduceerd (bijv. centraal tarifering).
  • Scalable: Mogelijkheid om zonder grote software aanpassingen de performance van het systeem bij hogere capaciteitsvraag te verbeteren door middel van het toevoegen van hardware.

Onze Back Office Projecten

Wij hebben voor de NS een back office systeem gerealiseerd ter ondersteuning van de NS Business Card. Dit is een chipkaart waarmee behalve reizen met de trein, ook andere diensten kunnen worden afgenomen.

Wij hebben medio 2014 van NS Reizigers de opdracht gekregen om een aantal meer complexe delen van het nieuwe OV-chipkaart back office systeem te realiseren.

error: Content is protected for copying